OTISAKKingworx GmbH

Industriestr. 2 • D-66280 Sulzbach • Njemačka

Email: info@tepih-centar.com
http://www.company.de
Telefonski broj: +49 681 - 965 900 22
Broj faksa: +49 (0) 681 - 948 948 97

Generalni direktor: Gudrun Weigel
Nadležni sud: Stutgart • HRB 15831 • Porezni ID broj: DE249349813

Zaštita autorskih prava

Pravo kopiranja ili reproduciranja sadržaja internetskih stranica ili nekog njihovog dijela dozvoljena je samo u svrhu narudžbe preko Kingworx.DE, Kingworx internetskih trgovina. Uporaba slika ili informacija (uključujući reprodukciju, izmjenu ili objavu u bilo koje druge svrhe osim gore naznačene) strogo je zabranjena, osim ako Kingworx to nije unaprijed odobrio u pisanom obliku. O vlasništvu nad fotografijama možete vidjeti u pravnim detaljima.

Marke/oznake i svojstva

Zaštitni znakovi, izbornici, grafike, gumbi i uvjeti obavljanja usluga su zaštiti znakovi Kingworx-a. Sve druge marke i oznake koje nisu vlasništvo Kingworx -a, a pojavljuju se na ovim internetskim stranicama vlasništvo su nositelja tog prava. Kingworx na može dati pravo za njihovo korištenje. Za korištenje tih marki/oznaka trebate tražiti ovlaštenje od njihovih vlasnika.

Vlasništvo nad slikama

Olaf Salm • Kingworx • Fabricantes • iStock • Fotolia

Credit Card and Debit Card Acquirer

HUELLEMANN & STRAUSS ONLINESERVICES S.à r.l.
1, Place du Marché
L-6755 Grevenmacher
HR: B144133
E-Mail: info@hso-services.com
General Manager:
Dipl. Vw. Mirko Hüllemann
Heiko Strauß
Online Dispute Resolution in accordance with Article 14, Section 1 of the ODR-Regulation: The European Commission provides a platform for online dispute resolution (OS-platform). You can achieve this platform here: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Sjedeća